sitemapFriskrivning
Onze boerenOur farmersUnsere LandwirteNos éleveursVåra uppfödare

Våra uppfödare

De Groene Weg samarbetar intensivt med en kollektiv organisation av ekologiska uppfödare för att ytterligare förbättra arbetsmetoderna inom ekologisk djurhållning, samt säkerställa och öka vår försäljningspotential. Alltså delar De Groene Weg ansvaret för dessa företags framtid och kontinuitet. Ett sätt på vilket kontinuiteten av ansvarsfull produktion och entreprenörskap kan uppnås är genom att lägga en större del av ökningen av inköpspriset för produktionen av ekologiskt kött på resten av kedjan.

Foder

De Groene Weg har intensiv kontakt med foderproducenter och regelbunden koordinering gör att vi kan säkerställa tillgänglighet av råvarorna tillsammans. Vidare utbyter vi ofta kunskaper om foderkvalitet, foderomställning, köttkvalitet och utvecklingen på säljmarknaderna.

Stöd

De Groene Weg:s jordbruksspecialister upprätthåller intensiva kontakter med våra ekologiska uppfödare och stödjer dem inom olika områden, till exempel:

  • Kvantitativ och kvalitativ leveranshantering och planering.
  • Tekniska och ekonomiska/affärsmässiga frågor.
  • Förvaltning av djurhälsa och djurskydd.
  • Utveckling av kunskap för att bli mer bärkraftig.   


Genom att proaktivt använda dessa jordbruksspecialister, har uppfödarna och De Groene Weg tillsammans i hög grad lyckats att förbättra hälsotillståndet för djuren som levereras, vilket i sin tur har höjt kvaliteten på våra produkter.

Copyright De Groene Weg 2013. All rights reserved.